Digna de Bruin

Biography

Vision: All livingdigna creatures are interconnected.

Mission: To help lawyers in a playful way to be more connected to (their) nature as a starting point to build wholeness between life and law.

Values: Dignity, Courage and Transformation, Integrity, Nature, Gratitude, Intuition and Playfulness.

www.derechtmakers.nl

De Rechtmakers® ondersteunt organisaties op een effectieve manier bij het maken van duurzame contracten. Dat is nodig, omdat veel bedrijven en organisaties gelukkig kiezen voor nieuwe manieren van organiseren: cliëntgericht, vanuit vakmanschap en vanuit vertrouwen in hun medewerkers. Verschillende vormen van zelfsturing of zelforganisatie en netwerkorganisaties zijn steeds vaker de norm.

Deze andere manier van werken vraagt ook ánders afspraken maken met zakenrelaties of samenwerkingspartners. Leidend zijn daarbij de relationele en inhoudelijke aspecten in plaats van het juridisch ‘dicht regelen’ van risico’s en aansprakelijkheid.

De Rechtmakers® begeleidt processen bij organisaties voor het maken van goede afspraken en het opstellen van duurzame contracten, ook wel aangeduid als Conscious Contracts.